Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
2
AA 12:00 pm
AA
Jan 2 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Celebration Singers 6:30 pm
Celebration Singers
Jan 2 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Handbell Choir 7:45 pm
Handbell Choir
Jan 2 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
4
Youth Rally
Youth Rally
Jan 4 – Jan 6 all-day
 
Support Group 12:30 pm
Support Group
Jan 4 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
AA 7:30 pm
AA
Jan 4 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
7
AA 12:00 pm
AA
Jan 7 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Finance Committee 7:30 pm
Finance Committee
Jan 7 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
11
Support Group 12:30 pm
Support Group
Jan 11 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
AA 7:30 pm
AA
Jan 11 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
12
Support Group 7:30 am
Support Group
Jan 12 @ 7:30 am – 8:30 am
 
14
AA 12:00 pm
AA
Jan 14 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Administrative Council 7:30 pm
Administrative Council
Jan 14 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
16
AA 12:00 pm
AA
Jan 16 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Youth Group 5:30 pm
Youth Group
Jan 16 @ 5:30 pm – 7:30 pm
 
Celebration Singers 6:30 pm
Celebration Singers
Jan 16 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Handbell Choir 7:45 pm
Handbell Choir
Jan 16 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
21
AA 12:00 pm
AA
Jan 21 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
23
AA 12:00 pm
AA
Jan 23 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Youth Group 5:30 pm
Youth Group
Jan 23 @ 5:30 pm – 7:30 pm
 
Celebration Singers 6:30 pm
Celebration Singers
Jan 23 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Handbell Choir 7:45 pm
Handbell Choir
Jan 23 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
25
Support Group 12:30 pm
Support Group
Jan 25 @ 12:30 pm – 1:30 pm
 
AA 7:30 pm
AA
Jan 25 @ 7:30 pm – 8:30 pm
 
26
Support Group 7:30 am
Support Group
Jan 26 @ 7:30 am – 8:30 am
 
28
AA 12:00 pm
AA
Jan 28 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
30
AA 12:00 pm
AA
Jan 30 @ 12:00 pm – 1:00 pm
 
Youth Group 5:30 pm
Youth Group
Jan 30 @ 5:30 pm – 7:30 pm
 
Celebration Singers 6:30 pm
Celebration Singers
Jan 30 @ 6:30 pm – 7:30 pm
 
Handbell Choir 7:45 pm
Handbell Choir
Jan 30 @ 7:45 pm – 8:45 pm